Tel +31 070 365 88 57 · info@venduehuis.com
De Indische Archipel
  • De-Indische-Archipel

De Indische Archipel

Sinds een jaar opereert Van Stockum onder de vleugels van het Venduehuis wat ook betekende dat het veilinghuis verhuisde naar de Haagse Nobelstraat, tegenwoordig bekend als ‘de veilingstraatvan Nederland’, en daar op nummer 3 haar deuren opende. De boek- en prentenveilingen zijn in handen van de ervaren veilingmeester en antiquaar Jaap van Eesteren die zijn veilingloopbaan in 1993 begon als catalogusmedewerker bij Van Stockum. Een recent succes boekte hij met de veiling van Van Deventer’s zeldzame uitgave De Indische Archipel. Tafereelen uit de natuur en het volksleven in Indië [..]. ‘s Gravenhage, C.W. Mieling [& J.M. van ‘t Haaff], 1865[-1876].

Dit boekwerk, voorzien van fraaie 19eeeuwse lithografieën naar tekeningen en aquarellen van 19e eeuwse schilders als Van Herwerden en Raden Saleh werd verkocht voor een recordprijs van € 21.000. Zoals ik al eerder heb benadrukt in deze rubriek, zijn kunstwerken die Nederlands Indië betreffen momenteel zeer gezocht. Daarbij valt te denken aan schilderijen van kunstenaars als Raden Saleh, Beynon en Van Herwerden maar bovenstaand voorbeeld geeft aan dat de internationale belangstelling ook geldt voor bijzondere boeken en prenten over dit onderwerp.

Mocht u interessante kunstwerken, boeken of prenten bezitten waar u meer over zou willen weten, dan staan wij graag tot uw beschikking voor kosteloos advies. Voor boeken en prenten kunt u zich wenden tot Jaap van Eesteren en voor beeldende kunst kunt u bij de schilderijenexperts Chris Vellinga, Marjolein Regout en Manuela Sommeregger terecht.